نمایش 1–12 از 54 نتیجه

رابط تبدیلی کوپلی 16 * 25

80,546 تومان
مقایسه
جنس محصول از آلیاژ برنج آبکاری شده دارای استاندارد و همچنین دارای ضمانت نامه 10 ساله بیمه ایران می باشد . بسته : 12 عدد کارتن : 96 عدد

رابط تبدیلی کوپلی 16 * 32

141,052 تومان
مقایسه
جنس محصول از آلیاژ برنج آبکاری شده دارای استاندارد و همچنین دارای ضمانت نامه 10 ساله بیمه ایران می باشد . بسته :8 عدد کارتن : 64 عدد

رابط تبدیلی کوپلی 16 *20

69,285 تومان
مقایسه
جنس محصول از آلیاژ برنج آبکاری شده دارای استاندارد و همچنین دارای ضمانت نامه 10 ساله بیمه ایران می باشد . بسته : 20 عدد کارتن : 160 عدد

رابط تبدیلی کوپلی 20 * 25

96,759 تومان
مقایسه
جنس محصول از آلیاژ برنج آبکاری شده دارای استاندارد و همچنین دارای ضمانت نامه 10 ساله بیمه ایران می باشد . بسته :  12 عدد کارتن : 96 عدد

رابط تبدیلی کوپلی 20 * 32

153,436 تومان
مقایسه
جنس محصول از آلیاژ برنج آبکاری شده دارای استاندارد و همچنین دارای ضمانت نامه 10 ساله بیمه ایران می باشد . بسته : 10 عدد کارتن : 80 عدد

رابط تبدیلی کوپلی 25 * 32

160,860 تومان
مقایسه
جنس محصول از آلیاژ برنج آبکاری شده دارای استاندارد و همچنین دارای ضمانت نامه 10 ساله بیمه ایران می باشد . بسته : 8 عدد کارتن : 64 عدد

رابط تو پیچ کوپلی 1 *32

141,213 تومان
مقایسه
جنس محصول از آلیاژ برنج آبکاری شده دارای استاندارد و همچنین دارای ضمانت نامه 10 ساله بیمه ایران می باشد

رابط تو پیچ 3/4 *16

61,860 تومان
مقایسه
جنس محصول از آلیاژ برنج آبکاری شده دارای استاندارد و همچنین دارای ضمانت نامه 10 ساله بیمه ایران می باشد

رابط تو پیچ کوپلی 1 * 25

156,663 تومان
مقایسه
جنس محصول از آلیاژ برنج آبکاری شده دارای استاندارد و همچنین دارای ضمانت نامه 10 ساله بیمه ایران می باشد

رابط تو پیچ کوپلی 1/2 * 20

53,774 تومان
مقایسه
جنس محصول از آلیاژ برنج آبکاری شده دارای استاندارد و همچنین دارای ضمانت نامه 10 ساله بیمه ایران می باشد

رابط تو پیچ کوپلی 1/2 *25

95,610 تومان
مقایسه
جنس محصول از آلیاژ برنج آبکاری شده دارای استاندارد و همچنین دارای ضمانت نامه 10 ساله بیمه ایران می باشد