شرکت مشهد کلکتور

مشهد کلکتور

تولید کلکتور برنجی از شمش اکستروژن با روکش نیکل طرح نیو پایپ ( پله ای)
تولید جعبه کلکتور طرح نیو پایپ
کلکتور برنجی mc با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت ، تولید شده از بهترین مواد اولیه برنجی به روش اکستروژن جهت استفاده در سیستم های گرمایش از کف و لوله کشی

تولیدات این مجموعه شامل
کلکتور1/2*1 اینچ برنجی با روکش نیکل
کلکتور1/2*3/4 اینچ برنجی با روکش نیکل
کلکتور1/2*1/1/4 اینچ برنجی با روکش نیکل
کلکتور3/4*1/1/4 اینچ برنجی با روکش نیکل
درپوش کلکتور
صفحه نصب طرح نیو500میلیمتر
صفحه نصب طرح نیو 153 میلیمتر
صفحه نصب طرح نیو 63میلیمتر
صفحه نصب طرح نیو 280میلیمتر
جعبه کلکتور 45*45 کامل طرح نیو
جعبه کلکتور 45*65کامل طرح نیو
جعبه کلکتور 45*90کامل طرح نیو